Villkor


Allmänna Villkor B2C GlobalHomeGoodies.com

GlobalHomeGoodies.com är ett handelsnamn för SkyLit Commerce LLC


Identitet

Företagsnamn: SkyLit Commerce LLC
Vi är ett företag registrerat i Förenta staterna.
Företagsadress: 2423 SW 147th Ave # 641, Miami, FL 33185, USA
Telefonnummer: +1 7864085911
E-postadress: support@globalhomegoodies.com
Bolagsnummer: 7037306


Priser och information

Alla angivna priser inkluderar moms och är föremål för tydlig programmering och typografiska fel. Vi är inte ansvariga för färgavvikelser på grund av variationer i skärmkvalitet. Priserna inkluderar inte fraktkostnader. Om fraktkostnader debiteras kommer detta att anges tydligt, i tid och innan avtalet ingås.

Genomförande av avtal

Webbplatsen anger tydligt, innan avtalet ingås, hur och inom vilken tidsperiod leverans kommer att äga rum. Leverans sker i alla fall inom 30 dagar. Om varor inte finns tillgängliga (i tid) kommer du att bli informerad om detta. I så fall kan du godkänna det nya leveransdatumet eller det erbjudna alternativet, eller så kan du säga upp avtalet kostnadsfritt.


Avbeställningsrätt

Efter att du (eller någon annan för din räkning) har mottagit varorna kan du säga upp avtalet inom 30 dagar utan att ge någon anledning. Du kan använda standardformuläret för annullering (se bilaga 1 nedan), men du är inte skyldig att göra det. För att bedöma varorna kan du testa dem i en fysisk butik. Om bedömningen går utöver vad som är nödvändigt för detta, är du ansvarig för eventuella resulterande värdeminskningar. Om du följer detta, får du hela inköpsbeloppet, inklusive eventuella fraktkostnader, direkt och inom 14 dagar. Efter ditt meddelande om annullering måste du returnera varorna till oss inom 14 dagar. De direkta kostnaderna för att returnera varorna står du för.Betalning

Betalning måste ske enligt beställningsförfarandet och vilken betalningsmetod som anges på hemsidan. Om du inte uppfyller betalningsskyldigheten kommer vi att informera dig om detta och du har fortfarande 14 dagar på dig att uppfylla betalningsskyldigheten. Om du fortfarande inte har betalat inom denna 14-dagarsperiod kommer du att vara under juridiskt intresse och vi har rätt att betala extra juridiska insamlingskostnader.Garanti och överensstämmelse

Med oss ​​har du rätt till en juridisk garanti. Vi garanterar att varorna uppfyller angivna specifikationer och kvalitetskraven som du kan förvänta dig.Klagomål

Om du har ett klagomål, vänligen meddela oss så snart som möjligt (se kontaktuppgifter ovan). Vi kommer att hantera ditt klagomål så fort som möjligt och du får ett substantiellt svar inom 14 dagar. Om du inte är nöjd med hur ditt klagomål hanteras kan du också skicka in det till den europeiska plattformen för ODR (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).Slutbestämmelser

Förenta staternas lag gäller för detta avtal. Denna jurisdiktion påverkar inte det skydd du tillämpas enligt lagen i din bostadsort. För så långt som bestämmelserna i tvingande lag inte bestämmer något annat, ska alla tvister som härrör från detta avtal väckas inför den behöriga domstolen i det distrikt där vi är etablerade.Bilaga 1 - Formulär för annullering

(fyll endast i och returnera detta formulär om du vill avbryta avtalet)

Till:

[företagsnamn]

[geografisk adress]

[telefonnummer, om tillgängligt]

[e-postadress eller företagets elektroniska adress]

Jag / Vi* informerar härmed dig om att jag / vi* anullerar* vårt avtal om

genomförandet av följande tjänst: [indikering av tjänsten]*


Beställd den* / mottagen den* [beställningsdatum med tjänster eller kvitto med produkter]

[Konsumentens namn]

[Konsumentadress]

[Konsument / (ers) signatur] (endast när denna blankett skickas på papper)


* Stryk över det som inte är tillämpligt och slutför det som är tillämpligt.